Secretaris? Ja leuk

04 januari 2023


Al geruime heeft Dionne een dubbelrol in ons bestuur vervuld: die van secretaris en lid van de jeugdcommissie. Het zou goed zijn voor haar en de vereniging dat iemand anders haar rol als secretaris overneemt. Dus...............
Maar wat betekent het als je secretaris bent van TC Zuid? 

De secretaris vormt samen met Edo, Tijmen en Maurice het bestuur. Afwisselend schuiven leden van de diverse commissies aan bij onze vergaderingen. We vergaderen 8x per jaar op een maandagavond en er is 2x per jaar een ALV. De secretaris maakt notulen op van de vergadering. Dat is een beknopt verslag, meer een lijst van actiepunten met enige content. Je kunt tijdens de vergadering de notulen typen, het uitwerken kost geen extra tijd.

Veel belangrijker is jouw inbreng in het bestuur. Het bestuur van TC Zuid zorgt voor verbinding en bewaakt de kerntaken en cultuur van TC Zuid. De commissies voeren hun taken geheel zelfstandig uit, het bestuur zorgt voor eenheid. Bij voorkeur zouden we een vrouw als secretaris verwelkomen omdat jouw inbreng als vrouw vaak andere kijk op onderwerpen geeft dan mannen hebben. Bestuur klinkt wellicht gewichtig maar ik kan je verzekeren dat de avonden juist altijd in ontspannen sfeer verlopen.

Wie het leuk lijkt om 10x per jaar, op een avond, vrijwilligerswerk te doen in het belang van onze mooie vereniging kan in contact komen met mij of met Dionne voor nadere informatie.

Met sportieve groeten,

Edo Bosga (voorzitter)

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 314 333 965

Address

Stokhorstweg 5a
7006 GA Doetinchem

KVK-nummer

40120057