Lidmaatschap

Algemene informatie
 
Aanmelden
Wil je lid worden? Ga dan naar de pagina Lid worden en meld je aan.
De ledenadministratie zal daarna contact met je opnemen en je een inschrijfformulier toesturen.
De verdere procedure is als volgt:
- Na ontvangst van ingevuld inschrijfformulier zal de inschrijving verwerkt worden;
- Het éénmalig verschuldigde inschrijfgeld en de contributie wordt via een incasso-opdracht geïnd;
- Je wordt aangemeld bij de KNLTB;
- Na ongeveer 2 weken wordt het spelerspasje bezorgd bij de ledenadministratie;
- Wanneer de betaling correct en volledig is uitgevoerd, zal het pasje ter beschikking worden gesteld.
 
 
Duur van het lidmaatschap
Je gaat het lidmaatschap aan voor een jaar. Wanneer het lidmaatschap niet voor 31 december schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. 
 
 
Afmelden
Afmelding kan alléén schriftelijk gedaan worden bij de ledenadministratie. Schriftelijk opzeggen kan op één de volgende manieren:
 
1. stuur een e-mail naar [email protected]
 
2. stuur een brief naar de ledenadministratie:
Ledenadministratie TC Zuid
p/a Oud Kilderseweg 24
7007 GL DOETINCHEM
 
Voor alle soorten lidmaatschap geldt, dat wanneer niet tijdig (uiterlijk 31 december) wordt opgezegd, het lidmaatschap automatisch met een jaar wordt verlengd. Bij afmelding ontvangt u een bevestiging van de ledenadministratie.
 
 
Tennisles volgen bij TC Zuid ?
Op deze site kun je alle informatie over tennislessen bij TC Zuid vinden op de pagina Tennislessen. 
 
 
Soorten lidmaatschap:
Aspiranten (t/m 10 jaar*) 
- Eenmalig inschrijfgeld: € 5,00;
- Contributie (seizoen 2020) € 46,50;
- Geen minimum leeftijd ;
- Je bent KNLTB-lid.
 
 Junioren (11 t/m 17 jaar*)
- Eenmalig inschrijfgeld: € 5,00;
- Contributie (seizoen 2020): € 85,00;
- Je bent KNLTB-lid.
 
 Senioren (18 jaar en ouder*)
- Eenmalig inschrijfgeld: € 10,00;
- Contributie (seizoen 2020): € 170,00;
- Vrijwilligersbijdrage: € 20,00 (**);
- Je bent KNLTB-lid.
*    De leeftijd, die wordt bereikt in het kalenderjaar waarin het tennisseizoen start.
 
(**) De vrijwilligersbijdrage kan worden terugverdiend door het uitvoeren van vrijwilligerswerk voor de club zoals deelname aan een commissie of het draaien van bardiensten.
 
Naast deze leeftijdscategorieën bestaat er nog een aantal speciale lidmaatschappen, te weten:
 
Rolstoeltennis 
Voor leden met een rolstoel geldt een aangepaste contributie van € 85,00 (senioren) en € 42,50 (junioren).
 
Studenten (alleen voor seniorleden):
Je bent ingeschreven bij erkend onderwijsinstituut en geniet dagonderwijs. Als student betaal je de helft van de contributie. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je aan het begin van elk nieuw tennisseizoen een kopie van een actueel  bewijsstuk aanleveren. Zo'n bewijsstuk kan een kopie zijn van een beschikking van de IB-groep, danwel een inschrijvingsverklaring van het onderwijsinstituut of een kopie van de OV-jaarkaart. 
 
Wanneer je aan het begin van een nieuw tennisseizoen geen nieuw en actueel bewijsstuk inlevert bij de ledenadministratie, wordt automatisch het volledige contributiebedrag voor senioren in rekening gebracht.
 
 
Niet spelend lid
Wanneer je door zwangerschap, langdurige ziekte, blessure, etc. gedurende lange tijd of het gehele seizoen niet in de gelegenheid bent om actief te tennissen, kun je 'niet spelend lid' worden.
 
- Je levert voorafgaand aan deze periode je spelerspas in bij de ledenadministratie, samen met het schriftelijk verzoek tot omzetting naar een slapend lidmaatschap;
- Je betaalt slechts een geringe contributie (€ 17,50);
- Je blijft gewoon lid van TC Zuid en van de KNLTB;
- Je blijft de digitale Breakpoint en andere berichten ontvangen;
- Als je weer speelklaar bent, meld je dit bij de ledenadministratie. Nadat een verrekening heeft plaatsgevonden van de contributie tot aan het eind van het lopend seizoen, krijg je je spelerspas weer retour en kan je weer gaan tennissen.
 
Gezinslidmaatschap 
Voor gezinnen met meer dan 3 leden gedurende een heel seizoen is een kortingsregeling ingesteld.
Deze regeling houdt in, dat:
- het vierde lid uit het gezin een korting krijgt van € 10,-- op de jaarcontributie;
- het vijfde lid uit het gezin een korting krijgt van € 20,-- op de jaarcontributie;
- het zesde lid uit het gezin een korting krijgt van € 30,-- op de jaarcontributie.
Om voor deze kortingsregeling in aanmerking te komen, dient u dit via [email protected] kenbaar te maken bij de ledenadministratie. Geeft u in deze mail aan welke gezinsleden lid zijn van TC Zuid.
Deze kortingsregeling kent een looptijd van één seizoen. Dit betekent, dat u ieder jaar aan moet geven of en op bais van welke gezinsleden u in aanmerking wilt komen voor deze regeling.
 
 Overzicht van de contributiebedragen voor het seizoen 2020:
 
Leeftijds-categorie: Inschrijfgeld (eenmalig) Contributie: Rolstoel en studenten: Slapende leden:
Aspiranten €5,00 €46,50 n.v.t. €17,50
Junioren €5,00 €85,00 €42,50 €17,50
Senioren €10,00 €170,00 €85,00 €17,50

 

Actie Maak Kennis Met Tennis (MKMT) 2020

Dit jaar kent TC Zuid de volgende tarieven voor de actie Maak Kennis Met tennis:

 
Variant met 3 groepslessen voor € 45,-- en eerste jaar lidmaatschap voor:
Leeftijds-categorie Voorjaar Najaar
Senioren € 50,00 € 0,00
Junioren € 25,00 € 0,00
Aspiranten € 15,00 € 0,00
  
Variant zonder groepslessen en eerste jaar lidmaatschap voor:
Leeftijds-categorie Voorjaar Najaar
Senioren € 67,50 € 17,50
Junioren € 42,50 € 17,50
Aspiranten € 25,00 € 17,50
 
 
NB: De MKMT actie geldt alleen voor nieuwe leden die gedurende de afgelopen 3 jaar geen lid bij TC Zuid zijn geweest.
 
 
Tijdelijke lidmaatschappen
 
Zowel in de zomer als in de winter is een tijdelijk lidmaatschap beschikbaar:
 
Zomerabonnement
- Contributie (1 juni t/m 31 augustus): € 30,00;
- Tijdelijke pas;
- Mogelijkheid om in september met de clubkampioenschappen mee te doen.
 
Winterabonnement
- Contributie (1 december t/m 29 februari): € 30,00;
- Tijdelijke pas;
- Mogelijkheid om aan de vrijdagavond winterdubbelcompetitie deel te nemen.
 
Voor meer informatie over of aanmelding voor een tijdelijk lidmaatschap kan er per e-mail contact worden opgenomen met [email protected]
 
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 314 333 965

Address

Stokhorstweg 5a
7006 GA Doetinchem