Lidmaatschap

Algemene informatie
 

Ledenstop!

  • De ledenstop geldt niet voor aspiranten en junioren (Je leeftijd wordt dit jaar maximaal 17 jaar).

  • Vanwege de grote groei in het ledenaantal bij TC Zuid hebben we momenteel een ledenstop. Dit betekent dat je op dit moment geen lid kan worden van TC Zuid. Als je je inschrijft, wordt je op de wachtlijst geplaatst. Periodiek zal het bestuur een nieuwe beslissing nemen over het al dan niet toelaten van de personen op de wachtlijst. 

  • Als je na 18-12-2023 bent ingeschreven en op de (nieuwe)wachtlijst staat, ben je wel gerechtigd om tennis- en padellessen te volgen (zelf aanmelden via tennis-solution).

  • Ben je geen lid, dan kun je altijd via Meet&Play een tennis- of padelbaan huren (buiten de piekuren). Dus ook zonder (nog) lid te zijn kun je lekker sporten bij TC Zuid.

Overzicht van de jaar-contributiebedragen voor het seizoen 2024:
 
Categorie Contributie Vrijwilligers bijdrage
Aspiranten € 50,00 -
Junioren € 90,00 -
Junioren-rolstoel € 50,00 -
Senioren € 180,00 € 50,00
Senioren-rolstoel € 90,00 -
Studenten € 90,00 -
 
 
Overzicht van de jaar-contributiebedragen voor het seizoen 2023:
 
  januari t/m maart
april
mei
juni juli
Categorie Contributie Vrijwilligers bijdrage Contributie Vrijwilligers bijdrage Contributie Vrijwilligers bijdrage Contributie Vrijwilligers bijdrage Contributie Vrijwilligers bijdrage
Aspiranten € 50,00 - € 45,00 - € 40,00 - € 35,00 - € 30,00 -
Junioren € 90,00 - € 85,00 - € 75,00 - € 65,00 - € 55,00 -
Junioren-rolstoel € 50,00 - € 45,00 - € 40,00 - € 35,00 - € 30,00 -
Senioren € 180,00 € 25,00 € 160,00 € 25,00 € 140,00 € 25,00 € 120,00 € 25,00 € 100,00 25,00
Senioren-rolstoel € 90,00 - € 85,00 - € 75,00 - € 65,00 - € 55,00 -
Studenten € 90,00 - € 85,00 - € 75,00 - € 65,00 - € 55,00 -
 
  augustus september
oktober
november
december
Categorie Contributie Contributie Contributie Contributie Contributie
Aspiranten € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00
Junioren € 50,00 € 40,00 € 35,00 € 30,00 € 25,00
Junioren-rolstoel € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00
Senioren € 100,00 € 80,00 € 65,00 € 45,00 € 25,00
Senioren-rolstoel € 50,00 € 40,00 € 35,00 € 30,00 € 25,00
Studenten € 50,00 € 40,00 € 35,00 € 30,00 € 25,00
 
Aanmelden
Wil je lid worden? Ga dan naar de pagina Lid worden en meld je aan.
De verdere procedure is als volgt:
- Na ontvangst van ingevuld inschrijfformulier zal de inschrijving verwerkt worden. Je krijgt hiervan een bevestiging via de e-mail.
- Je wordt aangemeld bij de KNLTB (Tennis & Padel).
- De contributie (plus vrijwiligersbijdrage) wordt via een incasso-opdracht geïnd.
 
Duur van het lidmaatschap
Je gaat het lidmaatschap aan voor een jaar (een nieuw lidmaatschap loopt t/m 31 december van het huidige jaar). Wanneer het lidmaatschap niet voor 31 december schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. 
 
 
Afmelden
Afmelding kan alléén schriftelijk gedaan worden bij de ledenadministratie. Schriftelijk opzeggen kan door een e-mail te sturen aan:  [email protected]
 
Voor alle soorten lidmaatschap geldt, dat wanneer niet tijdig (uiterlijk 31 december) wordt opgezegd, het lidmaatschap automatisch met een jaar wordt verlengd. Bij afmelding ontvangt u een bevestiging van de ledenadministratie.
 
 
Tennisles volgen bij TC Zuid ?
Op deze site kun je alle informatie over tennislessen bij TC Zuid vinden op de pagina Tennislessen
 
 
Soorten lidmaatschap:
Zie verder op deze pagina ook de actie(s).
Het lidmaatschap is inclusief Tennis en Padel.
 
Aspiranten (t/m 10 jaar*) 
- Contributie 2023: € 50,00
- Geen minimum leeftijd
- Je bent KNLTB-lid (Tennis & Padel)
 
 Junioren (11 t/m 17 jaar*)
- Contributie 2023: € 90,00
- Je bent KNLTB-lid (Tennis & Padel)
 
 Senioren (18 jaar en ouder*)
- Contributie 2023: € 180,00
- Vrijwilligersbijdrage: € 50,00**
- Je bent KNLTB-lid (Tennis & Padel)
 
* De leeftijd, die wordt bereikt in het kalenderjaar waarin het tennisseizoen start.
** De vrijwilligersbijdrage kan worden terugverdiend door het uitvoeren van vrijwilligerswerk voor de club zoals deelname aan een commissie of het draaien van bardiensten.
 
Naast deze leeftijdscategorieën bestaat er nog een aantal speciale lidmaatschappen, zie de tabel verder op voor contributiebedrag, te weten:
 
Rolstoeltennis 
Voor leden met een rolstoel geldt een aangepaste contributie
 
Studenten (alleen voor seniorleden):
Je bent ingeschreven bij erkend onderwijsinstituut en geniet voltijd dagonderwijs. Als student betaal je de helft van de contributie. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je aan het begin van elk nieuw tennisseizoen een kopie van een actueel  bewijsstuk aanleveren. Zo'n bewijsstuk kan een kopie zijn van een beschikking van de IB-groep, danwel een inschrijvingsverklaring van het onderwijsinstituut of een kopie van de OV-jaarkaart. 
 
Wanneer je aan het begin van een nieuw tennisseizoen geen nieuw en actueel bewijsstuk inlevert bij de ledenadministratie, wordt automatisch het volledige contributiebedrag voor senioren in rekening gebracht.
 
Niet spelend lid
Wanneer je door zwangerschap, langdurige ziekte, blessure, etc. gedurende lange tijd of het gehele seizoen niet in de gelegenheid bent om actief te tennissen, kun je 'niet spelend lid' worden.
 
- Je dient een verzoek in bij [email protected] tot omzetting naar een slapend lidmaatschap
- Je spelerspas wordt geblokkeerd voor het reserveren van banen
- Je betaalt slechts een geringe contributie € 25,00 (bij niet gehele jaar naar rato van niet-spelende en spelende aantal maanden plus de eventuele vrijwilligersbijdrage)
- Je blijft gewoon lid van TC Zuid en van de KNLTB
- Je blijft de digitale Breakpoint en andere berichten ontvangen
- Als je weer speelklaar bent, meld je dit bij [email protected]. Nadat een verrekening heeft plaatsgevonden van de contributie tot aan het eind van het lopend seizoen, wordt je spelerspas weer geactiveerd en kan je weer gaan tennissen.
 
Gezinslidmaatschap 
Voor gezinnen met meer dan 3 leden gedurende een heel seizoen is een kortingsregeling ingesteld.
Deze regeling houdt in, dat:
- het vierde lid uit het gezin een korting krijgt van € 10,-- op de jaarcontributie;
- het vijfde lid uit het gezin een korting krijgt van € 20,-- op de jaarcontributie;
- het zesde lid uit het gezin een korting krijgt van € 30,-- op de jaarcontributie.
Om voor deze kortingsregeling in aanmerking te komen, dient u dit via [email protected] kenbaar te maken bij de ledenadministratie. Geeft u in deze mail aan welke gezinsleden lid zijn van TC Zuid.
Deze kortingsregeling kent een looptijd van één seizoen. Dit betekent, dat u ieder jaar aan moet geven of en op bais van welke gezinsleden u in aanmerking wilt komen voor deze regeling.
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 314 333 965

Adres

Stokhorstweg 5a
7006 GA Doetinchem

KVK-nummer

40120057