Bestuur update maart 2024

07 april 2024

Vanuit diverse leden krijgen we als bestuur dikwijls de vraag wat er zoal besproken is in een bestuursvergadering. Om aan deze vraag gehoor te geven, heb ik als voorzitter op mij genomen om na iedere bestuursvergadering de inhoud in hoofdlijnen en in korte bewoordingen met jullie te delen.

De bestuursvergadering van maart stond in het teken van de voorbereiding van onze Algemene Ledenvergadering op 26 maart j.l. Deze ALV staat voornamelijk in het teken van de financiële verantwoording over het jaar 2023 en de updates van de verschillende commissies. De avond van de ALV verliep volgens verwachting van de aanwezigen. We constateren als bestuur dat we als vereniging ‘de zaken goed op orde’ hebben. Daar kunnen we met zijn allen trots op zijn!

De Barcommissie gaat op de zaterdagen van de competitie een bbq verzorgen. Kwaliteit aan etenswaren en een goed bbq-master gaan het vast een succes maken. Er worden veel mensen (spelers tennis, padel en toeschouwers) verwacht en als het weer meezit kan een ieder van een leuke dag genieten.

In overleg heeft onze penningmeester een nieuw 3 jarig energiecontract afgesloten. Op deze wijze voorkomen we verrassingen. In het verleden zijn al allerlei energiebesparende maatregelen genomen.

We zijn erop gewezen dat we geen minder validen toilet op ons park hebben. We vinden dat absoluut noodzakelijk en gaan opdracht geven om het damestoilet in de gang om te bouwen. Dat zal in het najaar uitgevoerd worden. Het toilet is dan toegankelijk voor minder valide dames en heren en als regulier damestoilet.

Er zijn diverse werkzaamheden rond de elektrische installatie uitgevoerd, soms nog horend bij de renovatie van het park/aanleg padelbanen en andere als upgrade van oud installatiewerk. Ons prachtige park moet aan de eisen van de tijd blijven voldoen. Ook wordt gerealiseerd dat de verlichting van de padelbanen via het bord in de kantine wordt bediend. Alleen leden hebben op deze wijze de mogelijkheid om verlichting te bedienen en kunnen we waarborgen dat de verlichting altijd uiterlijk om 24 uur uit gaat.

Oproep: wie zou de ontvangen e-mails in onze [email protected] e-mailbox willen op oppakken/beantwoorden? Dat is een taak die Maurice er al geruime tijd bij doet (naast zijn andere werkzaamheden in de barcommissie en bestuurslid) en het zou fijn zijn om hem daarmee te ontlasten. Voor de duidelijkheid: deze persoon is dan geen secretaris maar alleen bezig met de e-mail.

Het was weer een inspirerende bestuursvergadering. Ik dank de bestuursleden voor hun inzet en enthousiasme. 
Namens het bestuur wens ik iedereen mooie en zonnige voorjaarsdagen.

Van jullie voorzitter: Edo Bosga

                             

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 314 333 965

Adres

Stokhorstweg 5a
7006 GA Doetinchem

KVK-nummer

40120057